Stopka

„Postmedium” to magazyn o sztuce współczesnej. Publikujemy przede wszystkim teksty artystów i artystek, materiały źródłowe, dokumentacje, archiwalia. „Postmedium” to rocznik naukowy i aktualizowana cotygodniowo strona internetowa.

Teksty do rocznika w formie artykułów naukowych przyjmowane są w trybie ciągłym. Nie proponujemy konkretnych zagadnień skutkujących „numerami tematycznymi”. Artykuły spełniające wymogi formalne oraz sformatowane zgodnie z instrukcją wydawniczą (link poniżej) przekazywane są do podwójnie ślepej recenzji. W przypadku pozytywnej recenzji, po wprowadzeniu poprawek, teksty przekazywane są do redakcji językowej, korekty i publikowane w sieci, a później w druku.

Materiały do publikacji w tygodniku wybiera spośród nadesłanych propozycji kolegium redakcyjne. Póki co, „Postmedium” nie jest finansowane z grantów ani instytucjonalnie, definitywnie nie chcemy na jego łamach reklam, więc na chwilę obecną nie jesteśmy w stanie zapewnić honorariów. Prosimy o zrozumienie. Mamy za to względną autonomię, stawiamy na materiały autorskie w formie, wyraziste w treści i merytoryczne, przyjmujemy polemiki. Za opublikowane treści bierze pełną odpowiedzialność redakcja. Jeśli kolegium zaakceptuje materiał, to po redakcji językowej i za zgodą autora lub autorki publikujemy go w sieci. Materiały odrzucone są kasowane.

Staramy się być możliwie otwarci na propozycje, ale nie chcemy też wprowadzać do magazynu chaosu. Chcemy więc wybierać teksty i materiały wizualne ciekawe, współczesne, interesujące nie tylko dla autora czy autorki. Z góry odrzucamy propozycje materiałów obraźliwych, personalnych utarczek, treści dyskryminujących.

Kwestie sporne rozstrzyga oraz kierunek rozwoju magazynu koryguje Rada Naukowa.

Propozycje prosimy przesyłać na adres redakcja@postmedium.art


dla autorów:

  • instrukcja wydawnicza i wzór formatowania przypisów [PDF]
  • oświadczenie o prawach autorskich [PDF]

redakcja:

Marta Zgierska, redaktorka naczelna [zgierskamarta@gmail.com]

Adam Mazur, zastępca redaktorki naczelnej [adam.mazur@postmedium.art]

Weronika Wronecka [wroneckaweronika@gmail.com]

 

poprzednia redakcja:

Weronika Wronecka, redaktorka naczelna w latach 2021-2022

Tytus Szabelski, redaktor naczelny w latach 2018-2020

Agnieszka Zdziabek

Agata Sznurkowska

Aga Gabara

Ewa Nosarzewska (korekta językowa)

 

projekt graficzny i programowanie strony www:

Michał Szota

 

współpraca:

Agnieszka Antkowiak, Bownik, Pola Dwurnik, Andrzej Marzec, Monika Niwelińska, Krzysztof Pijarski, Jan Szewczyk, Cezary Wąs, Artur Żmijewski

 

rada naukowa:

Marysia Lewandowska, Roman Lewandowski, Sławomir Sobczak, Andrzej Tobis, Andrzej Turowski, Piotr Wołyński

 

wydawca:

Wydział Fotografii Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu im. Magdaleny Abakanowicz

 

specjalne podziękowania:

Mateusz Bieczyński, Piotr Chojnacki, Maciej Kurak, Zofia nierodzińska, Marek Wasilewski