redakcja Otwarty nabór tekstów [CFP]

Otwarty nabór tekstów [CFP]

Magazyn „Postmedium” ogłasza otwarty nabór tekstów do publikacji w internetowej i drukowanej wersji pisma. Nabór ma charakter ciągły (bezterminowy), a zakres tematyczny propozycji jest dowolny. Czekamy na gotowe teksty naukowe o objętości 0,5–1 arkusza wydawniczego lub teoretyczne prace licencjackie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie z dziedziny sztuki. Po przyjęciu tekstu do publikacji i akceptacji przez autora/autorkę redakcyjnych poprawek, zostanie od poddany recenzji naukowej i koniecznym korektom, a następnie trafi na nasze łamy.

Zgodnie z profilem pisma, zachęcamy do przesyłania zgłoszeń artystów i artystki, niezależnie od tego, czy uczą się na akademiach, pracują na nich, już je ukończyli bądź ukończyły lub nigdy nie byli bądź nie były z nimi związane. Na teksty wraz z niezbędnymi przypisami, bibliografią i ilustracjami, sformatowane wg instrukcji wydawniczej (zobacz pdf) czekamy pod adresem redakcja@postmedium.art.

[ilustracja: Małgorzata Mycek]